Anders Fåks Fotowebb

Ölandsbilder

Bilder från Ölandsveckorna september-oktober 2013. Fåglar som förekommer är bl.a. havsörn, pilgrimsfalk, svart rödstjärt, ormvråk, lärkfalk, mindre korsnäbb, myrspov, kustpipare, enkelbeckasin och vitkindade gäss. Klicka på bilderna för att se i större format!